>
Om oss

Om oss

Företag och Kommersiella fastigheter etablerades 2021 efter att ha varit verksamt under ett annat bolagsnamn sedan 2008. Initialt ingick bolaget i en organisation som ägdes av Swedbank, för att sedan verka fristående. Sedan 2008 har vi genomfört både bolagsaffärer och fastighetstransaktioner, vilket givit oss ett brett kontaktnät och ett omfattande kundregister. Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet och specialistkunskap inom kommersiella fastigheter och bolagstransaktioner.
Gruppbild

Våra samarbeten med nationella bolag som verkar inom juridik och revision, skapar tillsammans med lokala bankkontors samarbeten extra goda förutsättningar inför er försäljning. På så sett får vi både den lokala närheten och den nationella möjligheten.

Arbetsprocessen

Arbetsprocessen utvärderas kontinuerligt. Företagets mål är mätbart i kvalitet framför kvantitet, varför varje transaktion avslutas med en djupanalys av processen, för att identifiera förbättringar och bekräfta positivt utfört arbete. Vi tror på en transparens och delaktighet inom företaget, där vi delar våra erfarenheter för ökad kunskap. Arbetsprocessen skall stödja Företag och Kommersiella Fastigheters affärsidé och präglas av helhetssynen som omfattar hela företaget. Flexibla och kloka lösningar skall vara en självklarhet och bidrar därmed till ett effektivt arbetssätt.

Vision och mål

För att nå Företag och Kommersiella Fastigheters visioner och övergripande mål, arbetar hela arbetsteamet aktivt med omvärldsbevakning och nätverksbyggande. Trygghet och tillit skapas genom tvåvägskommunikation. Med en öppen företagskultur med högt i tak och genom ett aktivt personligt engagemang, skapar vi ett arbetsklimat som ser möjligheter i stället för problem.

Den interna informationen ska präglas av våra värderingar dvs. öppenhet, omtanke och respekt och den ska vara dubbelriktad.

Vi erbjuder våra kunder en gedigen genomgång och analys av fastigheter och bolag, där vi granskar både ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar. Vårt mål är att varje transaktion skall bli ett referensuppdrag, varför vi lägger extra stor vikt på att skapa de bästa förutsättningarna inför försäljningsprocessen.

Våra kunder erhåller kompetens, engagemang och diskretion genom hela processen.

Vi arbetar i team och sätter ihop de specialister som bäst lämpar sig för respektive uppdrag. Våra medarbetare har bl.a. erfarenhet som bankrådgivare, fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare, finansiella rådgivare, företagsförmedlare, revisorer och uthyrare av kommersiella lokaler.

Önskar ni köpa kommersiella fastigheter, sälja en kommersiell fastighet eller behöver rådgivning, kontakta oss.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte

Fördelar för dig som kund

  • Helhetslösning med samlad expertis hos en samarbetspartner med eget specialistteam.
  • Fri konsultation (tips för att undvika fallgropar och strategiska diskussioner).
  • Inga startavgifter. Betalning sker endast om uppdraget slutförs.
  • Erfarna rådgivare med bred kompetens och kännedom om marknaden.
  • Tillgång till Sveriges främsta experter inom ekonomi, juridik moms och skatt.
  • Seriös aktör med gott renommé.
  • Partner som ej arbetar som köpmäklare – skapar bättre förutsättningar för säljaren.
  • Framgångsrika publika och slutna försäljningsprocesser genom unik marknadsföring till både bankkunder, eget spekulantregister på över 2000 köpare, databaser och nätverk.

Vårt team

Vårt team har gedigen erfarenhet och specialistkunskap inom kommersiella fastigheter och bolagstransaktioner

Mats Karlsson

Transaktionsrådgivare

Camilla Göransson

Transaktionsrådgivare

Mikael Cadling

Transaktionsrådgivare

Jan Börjesson

Transaktionsrådgivare

Björn Johannesson

Transaktionsrådgivare

Anders Pettersson

Transaktionsrådgivare