Hem

Välkommen till

Företag och Kommersiella fastigheter

Vi hjälper företagare och fastighetsägare med rådgivning, total projektledning vid försäljning eller köp av fastigheter och bolag, värderingar, utbildning via våra seminarier och webbinarier. Här på hemsidan under fliken nyheter hittar du flera av våra tidigare webbinarier och seminarier, där vi delar med oss av kunskap och information.

Vårt motto är att alltid verka för kundens bästa, varför vi har som mål att varje transaktion vi medverkar vid skall bli ett referensobjekt.
Under fastigheter och lokaler finns ett axplock av våra nöjda kunder.

Gruppbild

Unik marknadsföring till både bankkunder, eget spekulantregister på över 2000 köpare, databaser och nätverk.

Köpa kommersiella fastigheter

Funderar ni på att köpa en kommersiell fastighet? Kontakta oss idag, så lägger vi upp era önskemål i vår sökdatabas. När lämpliga objekt kommer in som överensstämmer med era kriterier, kontaktar vi er via mail.

Sälja kommersiell fastighet

För att optimera försäljningen erbjuder vi 2 timmars kostnadsfri rådgivning, för att säkerställa att rätt förutsättningar skapas. Många fastighetstransaktioner sker utan grundläggande analys av data, vilket kan påverka marknadspriset. Gör en kostnadsfri grundanalys när ni ska sälja kommersiella fastigheter. Kontakta oss redan idag, även om er försäljning ska ske längre fram, så skapas en bättre möjlighet till en bra affär för er som fastighetsägare.

Ekonomiska, juridiska och tekniska frågor om kommersiella fastigheter.

En kommersiell fasighet är en fastighet som ägs i syfte att generera intäkter genom uthyrning till hyresgäster. Exempel på fastigheter är detaljhandelsfastigheter, hotell, hyreshus, industrifastigheter, logistikfastigheter och samhällsfastigheter.

Att köpa en kommersiell fastighet är ofta lite mer komplext än en vanlig bostadsaffär. Många fastigheter är paketerade i bolag och när försäljning sker, så utgörs affären ofta av en bolagsöverlåtelse med fastigheten inkluderad. En kommersiell fastighet har andra krav på både tekniska undersökningar exempelvis OVK obligatorisk ventilationskontroll, juridiska avtal, moms och skatt jämtemot privatbostäder. Anlita därför alltid en transaktionsrådgivare, så att förväntningarna på köpet motsvaras. Då flertalet försäljningar av kommersiella fastigheter inte läggs ut på den offentliga marknaden, bör man kontakta företag som arbetar med försäljning av kommersiella fastigheter för att få ta del av försäljningarna.

Vanligtvis vill banken att köparens företag har varit verksamt i ett par år. Kraven för den som vill köpa en fastighet varierar mellan olika långivare och från situation till situation. Faktorer som påverkar finansieringsmöjligheterna är den kommersiella fastighetens marknadsvärde och det geografiska läget. En fastighetsvärdering ligger till grund för finansieringsmöjligheterna och ofta krävs ett eget kapital på 30-50% av marknadsvärdet. Generellt sett är möjligheterna större för att få en bra finansiering om du kan uppvisa för banken att du har ett stabilt hyresflöde på fastigheten dvs. ett korrekt och långsiktigt hyresavtal med hyresgästen/hyresgästerna och att det är stabila företag som är hyresgäster.

Syftet med att äga en kommersiell fastighet är att få en avkastning på sitt investerade kapital. Vid värdering av en kommersiell fastighet utgår vi från fastighetens drift- och underhållsnetto. Detta utgör således differensen mellan hyresintäkter och kostnader avseende drift och underhåll. Detta netto divideras sedan med marknadens bedömda avkastningskrav. Marknadens avkastningskrav är beroende av ett antal faktorer där låneräntan är den mest centrala. Givetvis har även fastighetens läge en stor påverkan på avkastningskravet. Avkastningskravet skiljer sig mellan olika fastighetstyper utifrån hur säkert hyresflödet bedöms vara. Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter har generellt ett lägre avkastningskrav än exempelvis en industrifastighet. Utöver ovanstående resonemang tas även utvecklingsmöjligheter och vakansrisker i beaktande.

Om oss

Företag och Kommersiella fastigheter etablerades 2021 efter att ha varit verksamt under ett annat bolagsnamn sedan 2008. Initialt ingick bolaget i en organisation som ägdes av Swedbank, för att sedan verka fristående. Sedan 2008 har vi genomfört både bolagsaffärer och fastighetstransaktioner, vilket givit oss ett brett kontaktnät och ett omfattande kundregister. Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet och specialistkunskap inom kommersiella fastigheter och bolagstransaktioner.