Vad händer på den kommersiella hyresmarknaden?

Webbinarium 2023-09-07

Kommersiella hyresmarknaden i Sverige Historik. Nuläge. Framtid? Tips!
Moderator: Cecilia Göransson, vd Företag & Kommersiella Fastigheter cecilia.goransson@kommersiellafast.se
Talare: Adam Rooth, Objektvision adam.rooth@objektvision.se

Arrangerad av Företag & Kommersiella Fastigheter i samarbete med Objektvision