Att tänka på om du driver verksamhet i din egen fastighet!

– Vilka utmaningar finns ur ett ekonomiskt, juridiskt och tekniskt perspektiv och vilka konsekvenser kan de olika valen ge?

– Hur ska fastighetsägaren ur ett ekonomiskt perspektiv paketera fastigheten – i bolag eller inte?

– Vad är rätt förvaltning och hur påverkar rätt förvaltning fastighetens värde?

– Vad är byggmästarsmitta

– Hur undviker jag byggmästarsmitta? Varför är det farligt?