Våra två industrifastigheter låg i ett framtida utvecklingsområde för bostäder. Vår utmaning var att vi var först ut på spelplanen i området med att försöka konvertera dessa till bostäder. Företag och Kommersiella Fastigheter skapade en bild av förutsättningarna för bostadsexploatering genom dialog med kommunen och gjorde bl.a. en studie av översiktsplaner etc.
Det var en mycket komplex affär med många olika intressenter och långa och krävande förhandlingar.

Företag & Kommersiella Fastigheter var extraordinärt uthålliga och serviceinriktade under hela processen och har alltid sett till vårt bästa. Vi var vid vissa tillfällen redo att ge upp och låta andra fastighetsägare i området ta första steget, men då hittade Företag & Kommersiella Fastigheter nya infallsvinklar och drev processen vidare.

Vi är väldigt nöjda och kan varmt rekommendera Företag & Kommersiella Fastigheter.