Jag hade länge blivit uppvaktad av en lokal fastighetsutvecklare avseende mina fastigheter i Nykvarn. Slutligen gav jag med mig och ingick avtal om överlåtelse av fastigheterna. Det kändes aldrig riktigt bra i magen. Det visade sig senare att denna känsla var korrekt. Avtalet jag ingått var helt felaktigt upprättat, därutöver fanns det tveksamheter avseende köparens betalningsförmåga. Jag kontaktade då Företag & Kommersiella Fastigheter för att kontrollera om de kunde hjälpa mig. Utfallet blev över förväntan. En advokat de samarbetar med hjälpte mig att häva avtalet. Vidare hjälpte de mig med en strukturerad försäljningsprocess. Jag har nu ingått avtal om försäljning med en professionell aktör. Jag har haft juridiskt stöd under hela avtalsprocessen, vilket känns väldigt tryggt. Slutligen erhöll jag ett trettio procent högre fastighetsvärde! Jag är mycket nöjd och kan varmt rekommendera Företag & Kommersiella Fastigheter.