Vi fick kontakt med Björn Johannesson via rekommendation. Vi har vid två tillfällen fått hjälp att avyttra tre kommersiella fastigheter. De första två fastigheterna hade ett lågt driftnetto p.g.a. höga driftskostnader som enligt gällande hyresavtal bekostades av oss som fastighetsägare. Kommersiella fastigheter gick igenom gällande detaljplaner och såg en möjlighet att marknadsföra våra fastigheter med en alternativ användning. Detta resulterade i att en köpare hittades, som baserade sitt bud på framtida möjligheter istället för befintligt driftnetto. Detta gjorde att vi fick ett bättre pris på fastigheterna.