Efter många framgångsrika år i Värmdö Köpcentrum beslöt vi, efter det vi båda uppnått pensionsåldern, att trappa ner vår verksamhet. I fortsättningen kommer vi endast bedriva en mindre outlet i vår hemort Markaryd. Vår handelsfastighet om ca 10 600 kvm skulle därmed säljas.

Vi fick tips på ett antal mäklare, men när vi fick kontakt med Jan Börjesson uppstod genast ett ömsesidigt tycke. Hans långa erfarenhet och stora kontaktnät gjorde att han blev vårt val. Vi var och är helt oerfarna vid denna typ av affärer och uppskattade att Jan ”talade med bönder på bönders vis och med de lärde på latin”. Tyvärr blev tajmingen inte helt rätt när vi startade försäljningen. E-handeln ökade kraftigt vilket gjorde att efterfrågan på handelsfastigheter plötsligt inte var så stor. Till råga på allt utbröt den förödande pandemin. Jan kämpade dock på och hade flertalet visningar för såväl lokala intressenter som börsnoterade bolag. Till slut kom den rätta köparen. Ett välrenommerat fastighetsbolag med en hyresgäst i bakfickan, som skall driva verksamhet liknande vår, vilket tilltalade oss. Våren 2023 blir det Grand Opening i nyrenoverade lokaler.
Jan skötte samtliga visningar och förhandlingar på ett mycket professionellt sätt. Hans seriösa framtoning går hem hos intressenterna. Inför frånträdet av fastigheten fick vi dessutom, genom Jans försorg, föredömlig advokathjälp kring allt det juridiska och vi kan inte vara annat än helt nöjda med affären.