Uthyrning och försäljning av fastigheter har Camilla arbetat med sedan 1998. Med en kunskap och förståelse för den lokala marknaden, ger hon våra kunder en konstant uppdatering av marknadsläget. Hennes stora nätverk av potentiella köpare och byggherrar gör att processerna blir lyckade och effektiva. Camillas uppdragsgivare är återkommande kunder, som får hjälp med rådgivning och kontakter inom samtliga förekommande frågor inom fastigheter.