Tjänster

Utbildning

Arbetsprocessen hos Företag och Kommersiella Fastigheter utvärderas kontinuerligt. Företagets mål är mätbart i kvalitet framför kvantitet, varför varje transaktion avslutas med en djupanalys av processen för att identifiera förbättringsmöjligheter och bekräfta positivt utfört arbete.

Rådgivning

För att maximera värdet på ett bolag eller kommersiell fastighet hjälper vi dig/er gärna med rådgivning. Vi erbjuder en gedigen genomgång och analys av fastigheter och bolag, där vi granskar både ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar.