Nära 25 års erfarenhet från bank och kapitalmarknaden inom bl.a. Swedbank och Carnegie. Därtill 10 år i ledande befattningar inom både publika och privata företag utanför den finansiella sektorn. Roland har genomfört kapitalanskaffningar och företagsaffärer, inkluderande fastighets transaktioner, både som finansiell rådgivare till företag men även i ledande befattningar. Rolands specialistkunskap inom ekonomi skapar mycket goda förutsättningar hos våra kunder som säljer fastigheter i bolagsform.